Dự án

Giám sát xây dựng: Fujita Vietnam
Hạng mục cung cấp: Ceiling Panels, Curtain Wall

Xem dự án

Giám sát xây dựng: Konoike Construction
Hạng mục cung cấp: Cửa thông gió, Lan can

Xem dự án

Giám sát xây dựng: Maeda Vietnam
Hạng mục cung cấp: Tấm trần, Vách ngăn, Lan can

Xem dự án

Giám sát xây dựng: Maeda Vietnam
Hạng mục cung cấp: Mái hiên, Mái che đầu tường

Xem dự án
www.yepdung.com