Z1 Project

Thông Tin Dự Án

Giám sát xây dựng

Maeda Vietnam Co., Ltd.

Giám sát thiết kế

Maeda Vietnam Co., Ltd.

Hạng mục cung cấp

Tấm trần, Vách ngăn, Lan can

Vật liệu sử dụng

Aluminum, Thép ống

Ngày hoàn thành

Tháng 12, 2019

Vị trí

Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

www.yepdung.com