Lĩnh vực hoạt động

Gia công sản xuất

Gia công sản xuất

Cơ Hội Hợp Tác Và Phát Triển Việt Bokuto đáp ứng nhu cầu thuê ngoài của bạn với chất lượng và khả năng cung ứng. Khi bạn cần dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu và phát triển, chúng tôi có thể đá...
Đọc thêm
Nghiên cứu và Phát triển

Nghiên cứu và Phát triển

Tạo ra giá trị càng ngày tốt hơn Mục đích duy nhất của phòng Nghiên cứu và Phát triển Việt Bokuto là hỗ trợ công ty khách hàng trong việc phát triển sản phẩm và quy trình sản xuất cũng như sản xuất vật...
Đọc thêm
www.yepdung.com