Chứng chỉ

ISO 9001:2015

Chất lượng là mục tiêu hàng đầu, là chìa khóa thành công và phát triển của Việt Bokuto. Công ty cam kết rằng việc xây dựng, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Công ty thực hiện đánh giá chính sách hàng năm để luôn phù hợp với mục đích và bối cảnh của công ty về hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi cam kết tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu được áp dụng với những người có thẩm quyền và cải tiến hệ thống.

Việt Bokuto được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận và hoạt động với chất lượng và dịch vụ cao nhất. Điều đó cũng có nghĩa là công ty đã được đánh giá độc lập về năng lực và khả năng hoạt động.

  • Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001: 2015.
  • ID CHỨNG NHẬN: VN16 / 00025
  • Sản xuất, lắp đặt tấm kim loại phục vụ cho các công trình xây dựng.
www.yepdung.com