Gunze Project

Thông Tin Dự Án

Giám sát xây dựng

Maeda Vietnam Co., Ltd.

Giám sát thiết kế

Maeda Vietnam Co., Ltd.

Hạng mục cung cấp

Mái hiên, Mái che đầu tường

Vật liệu sử dụng

Aluminum Composite, Aluminum Panel

Ngày hoàn thành

Tháng 9, 2019

Vị trí

KCN VSIPII-A, Tân Uyên, Bình Dương

www.yepdung.com