Dự án

Nikkiso

Project

Giám sát xây dựng: Maeda Vietnam
Hạng mục cung cấp: Lam gió, Tay vịn cầu thang, Hàng rào

Xem dự án
Nikkiso Project 2021

Yamamoto

Project

Giám sát xây dựng: Nishimatsu Vietnam
Hạng mục cung cấp: Mái hiên, Mái tường

Xem dự án
Yamamoto Project 2021

Yoshino

Project

Giám sát xây dựng: Kajima Vietnam
Hạng mục cung cấp: Canopy

Xem dự án
Yoshino Project 2021

KSS

Project

Giám sát xây dựng: Fujita Vietnam
Hạng mục cung cấp: Ceiling Panels, Curtain Wall

Xem dự án
KSS Project 2020

Protrade

Project

Giám sát xây dựng: Konoike Construction
Hạng mục cung cấp: Cửa thông gió, Lan can

Xem dự án
Protrade Project 2020

www.yepdung.com