Dự án

Giám sát xây dựng: Sumitom
Hạng mục cung cấp: Columns, Ceilings, Walls, Skylights

Xem dự án

Giám sát xây dựng:
Hạng mục cung cấp:

Xem dự án

Giám sát xây dựng: Maeda Vietnam
Hạng mục cung cấp: Lam gió, Tay vịn cầu thang, Hàng rào

Xem dự án

Giám sát xây dựng: Nishimatsu Vietnam
Hạng mục cung cấp: Mái hiên, Mái tường

Xem dự án

Giám sát xây dựng: Kajima Vietnam
Hạng mục cung cấp: Canopy

Xem dự án

www.yepdung.com