Lịch sử

 • 2008

  Việt Bokuto khởi công xây dựng nhà máy tại Việt Nam

  Công ty Bokuto Kenzai Kogyo tại Nhật Bản đã chính thức đầu tư vào Việt Nam

 • 2009

  Khai trương nhà máy

  Nhà máy chính thức đi vào hoạt động và sản xuất

 • 2015

  Mở rộng nhà máy

  Sau khi thay đổi cơ cấu tổ chức, công ty đã tiến hành mở rộng mô hình kinh doanh

 • 2016

  Được chứng nhận ISO 9001 : 2015

  Nhà máy nhận được chứng chỉ quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001 : 2015

 • 2018

  Trở thành thành viên của LuckLand Co., Ltd.

  Được mua lại bởi tập đoàn LuckLand tại Nhật Bản

www.yepdung.com