Yoshino Project

Thông Tin Dự Án

Giám sát xây dựng

Kajima Vietnam Co., Ltd.

Giám sát thiết kế

Kajima Vietnam Co., Ltd.

Hạng mục cung cấp

Canopy

Vật liệu sử dụng

Aluminum Composite

Ngày hoàn thành

Tháng 1, 2021

Vị trí

KCN Phú Mỹ 3, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

www.yepdung.com