Marubeni Project

Thông Tin Dự Án

Giám sát xây dựng

Giám sát thiết kế

Hạng mục cung cấp

Vật liệu sử dụng

Aluminium

Ngày hoàn thành

Tháng 11, 2021

Vị trí

KCN Phú Mỹ 3, Bà rịa - Vũng tàu, Việt Nam

www.yepdung.com