Yamamoto Project

Thông Tin Dự Án

Giám sát xây dựng

Nishimatsu Vietnam Co., Ltd.

Giám sát thiết kế

Nishimatsu Vietnam Co., Ltd.

Hạng mục cung cấp

Mái hiên, Mái tường

Vật liệu sử dụng

Aluminum, Aluminum Composite

Ngày hoàn thành

Tháng 1, 2021

Vị trí

KCN Thăng Long 3, Vĩnh Phúc

www.yepdung.com