Kiểm soát chất lượng

Quy trình quản lý chất lượng

Vì việc chế tạo kim loại theo yêu cầu thường bao gồm nhiều quy trình, nên điều quan trọng là phải có các quy trình kiểm soát chất lượng được ghi chép đầy đủ. Bất kỳ sổ tay hướng dẫn sử dụng nào cũng phải bao gồm các tiêu chuẩn chất lượng và chính sách kiểm tra đối với bản vẽ và thông số kỹ thuật, quy trình hàn, trình độ thợ hàn, vật liệu, kiểm tra hàn, xử lý, bảo quản và vận chuyển.

Người quản lý chất lượng

Tại Việt Bokuto, Người quản lý kiểm soát Chất lượng của chúng tôi chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục kiểm soát chất lượng. Ngoài ra, Giám đốc Kiểm soát Chất lượng có quyền tiếp cận trực tiếp với Chủ tịch / Giám đốc điều hành bất cứ khi nào có mối lo ngại về chất lượng của bất kỳ sản phẩm nào chúng tôi đang sản xuất để giải quyết bất kỳ vấn đề nào được phát hiện.

Bản vẽ & Thông số kỹ thuật

Một dự án thành công bắt đầu với các bản vẽ và thông số kỹ thuật chất lượng cao. Trong lĩnh vực này, Giám đốc Kỹ thuật của chúng tôi có khả năng thực hiện các điều chỉnh đối với bản vẽ và thông số kỹ thuật dựa trên chất lượng và/hoặc tiêu chuẩn đã được quy định.

Khi Người quản lý kiểm soát chất lượng và xem xét các kế hoạch từ Bộ phận kỹ thuật, Người quản lý nhà máy và Người quản lý kiểm soát chất lượng làm việc cùng nhau để hoàn thành dự án.

Nguyên vật liệu

Tất cả các lô hàng nhập nguyên liệu đầu vào, chúng tôi yêu cầu nhà cung cấp trình các chứng từ liên quan tới lô hàng, để phục vụ cho quá trình giám sát và kiểm tra chất lượng nguyên liệu:

  • Nhà sản xuất vật liệu hoặc tên thương mại
  • Độ dày vật liệu
  • Các chứng chỉ chất lượng nguyên vật liệu liên quan
  • Xuất xứ nguyên liệu

Quy trình hàn

Tất cả các công đoạn của quá trình hàn tại Việt Bokuto được giám sát định kỳ bởi nhân viên quản lý chất lượng cũng như giám sát của thợ hàn.

Các nhân viên quản lý chất lượng sẽ kiểm tra:

  • Độ chính xác về kích thước
  • Biến dạng (xoắn, độ phẳng, v.v.)
  • Độ chính xác của lỗ bu lông và khoảng cách các cạnh
  • Loại bỏ các gờ và mảnh văng

www.yepdung.com