Buổi kiểm tra chất lượng từ khách hàng cho dự án tại Vĩnh Phúc

15 10 2020

Công ty Việt Bokuto đón tiếp đoàn kiểm tra chất lượng đến từ công ty Nishimatsu Construction Vietnam để đánh giá chất lượng và sản phẩm đầu ra cho công trình Yamamoto.

Kiểm tra thông số check sheet
Kiểm tra thông số check sheet
Kiểm tra thông số check sheet
Kiểm tra thông số check sheet
www.yepdung.com