Công ty Việt Bokuto đón tiếp đoàn kiểm tra chất lượng đến từ công ty Nishimatsu Construction Vietnam để đánh giá chất…