Nghiên cứu và Phát triển

Tạo ra giá trị càng ngày tốt hơn

Mục đích duy nhất của phòng Nghiên cứu và Phát triển Việt Bokuto là hỗ trợ công ty khách hàng trong việc phát triển sản phẩm và quy trình sản xuất cũng như sản xuất vật liệu mới và cải tiến chất lượng.

Các thách thức sản xuất của khách hàng đang phức tạp hơn bao giờ hết. Thị trường toàn cầu ngày nay đòi hỏi các quy trình phải liên tục cải tiến, đổi mới và linh hoạt, đồng thời giảm thiểu thời gian nhàn rỗi cũng như chi phí liên quan.

Chúng tôi phát triển, thử nghiệm và chứng minh rằng các cải tiến quy trình là khả thi trong môi trường sản xuất với các vật liệu và được đo lường theo tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng. Làm như vậy, chúng tôi giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro khi đầu tư lớn vào trang thiết bị vật chất và vốn.

Việt Bokuto phục vụ khách hàng theo nhiều cách khác nhau bao gồm:

  • Tạo sản phẩm mẫu
  • Nghiên cứu tính khả thi
  • Hiệu suất sản xuất
  • Đánh giá vật liệu mới
  • Định hình kim loại / Mở rộng kim loại

Ứng dụng tiêu biểu:

  • Tấm kim loại - Đa dạng của các ngành công nghiệp
  • Sản phẩm phục vụ công nghiệp thực phẩm
  • Lồng thông gió
  • Nắp cống

Tại Sao Chọn Chúng Tôi?

Tiêu chí giúp bạn và tôi trở thành đối tác

Chất lượng

Chế tạo kim loại chính xác với kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

Kinh nghiệm

Bokuto đã được tin tưởng trong hơn 50 năm

Tốc độ

Sắp xếp hợp lý và hiệu quả cho từng dự án

Mở rộng

Khả năng xử lý các dự án từ nhỏ đến lớn

www.yepdung.com